Aktualności parafialne

Rekolekcje adwentowe

W niedzielę 29 listopada wchodzimy w czas  Adwentu, czyli w początek nowego roku liturgicznego. To właśnie w Adwencie  oczekujemy na przyjście Syna Człowieczego. Aby odpowiednio przygotować się...

Nowy biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Nuncjatura Apostolska w Polsce N. 6170/15 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek: 1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Regmunta z posługi biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 §...

Dzień Dzieci Ochrzczonych

W dniu 21 listopada 2015 roku w naszej Parafii odbyło się spotkanie pięciu grup Eucharystycznego Ruchu Młodych z miejscowości Przytoczna, Ulim, Gorzów Wlkp. i Wawrów. Świętowanie „Dnia...