Historia Wawrów

Kościół parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie

„Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem” (Prz 12,11)

Wieś Wawrów po raz pierwszy pojawia się w źródłach historycznych z 1319 roku, w związku z przekazaniem przez księcia pomorskiego Wratysława (Warcisława IV) praw patronackich i dochodów ze wsi Lauretinstorpe (Lorenzdorf – Wawrów) rodzinie Horker. Wiadomo, że od drugiej połowy XIV wieku do początku XV wieku grunty wsi były sukcesywnie wykupowane przez władze miasta Landsberga. Przez kolejne stulecia wieś rozwijała się, do 1939 roku zamieszkiwali ją zamożni chłopi.

Źródła od 1319 roku wymieniają także miejscowy kościół. Informacje o kościele z granitowych ciosów i polnych kamieni pochodzą z 1490 roku. Od 1680 roku prowadzone były księgi parafialne. Omawiana świątynia datowana jest prze O. Kaplicka na 2 poł. XIII wieku, natomiast przez K. Reissmanna na przełom XIII i XIV
wieku. Za tym ostatnim podobnie datuje G. Chmarzyński.
Kalendarium:
1319 – najstarsza wzmianka o kościele
XV w. – datowanie obecnego kościoła

XVI/XVII w. – przejęcie świątynie rzez protestantów

XVIII w. – dobudowa zakrystii po stronie północnej
1729 – powiększenie otworów okiennych
1812 – fundacja dzwonu u Fischerów w Chojnie
1833 – dobudowa wieży po stronie zach.
1849 – przebudowa więźby dachowej
1872 – fundacja dzwonu w zakładzie C. Vossa w Szczecinie

1920-25 – ufundowanie głazu-pomnika upamiętniającego poległych mieszkańców Wawrowa w trakcie I wojny światowej.
1925 – malowanie wnętrza, zmiana nadproży okien, montaż ogrzewania

23 września 1945 roku, przejęła jako filialny gorzowska parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
po 1945 –założenie posadzki, przemalowanie wnętrza, wymiana pokrycia dachowego, nałożenie na elewację szlichty cementowej, likwidacja  protestanckiego wystroju świątyni.
l. 50. XX w. – zasypano staw k. kościoła

1999 –  powołanie  samodzielnego wikariatu pw. św. Józefa Rzemieślnika. Po erygowaniu w dniu

22 listopada 1999 roku powołanie samodzielnej parafii .
2011 – remont wieży i elewacji, wymiana pokrycia dachowego, remont zegara na wieży

2012 – ufundowanie figury Jezusa Miłosiernego
2014 – oświetlenie wieży i 4 tarcz zegara
2016 – wymiana schodów na wieżę i jej remont
2021  prace konserw. i restaur. w obrębie polichromii sklepienia oraz elementów drewnianych, w ramach proj. “Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty” (proj. realizowany przez Diec. Ziel.-Gorz.). Zamontowanie witraża przedstawiającego św. Józefa w odkrytej  w 2011 roku niszy okna gotyckiego we wschodniej ścianie.

2021 – W trakcie prac odkryto gotyckie freski przedstawiające św. Jerzego oraz najprawdopodobniej Złożenie Pana Jezusa do Grobu na wschodniej ścianie kościoła. Gotyckie malowidła ścienne z kościoła w Wawrowie są wyjątkowo cenne pod względem artystycznym, historycznym i naukowym.

2022 – Z funduszy parafialnych, oraz z dotacji z Lasów Polskich:

Konserwacja i restauracja,   kolejnych fresków przedstawiających w górnej części Biczowanie Pana Jezusa (ściana północna) oraz  na ścianie południowej  Zmartwychwstanie Pana Jezusa i poniżej scena Męczeństwo św. Wawrzyńca (łac. Laurentius, niem Lorentz).

rekonstrukcja posadzki w prezbiterium z wykorzystaniem autentycznych cegieł i płytek pochodzących na prawdopodobnie z XVI wieku oraz montaż monitoringu przeciwpożarowego, wymiana przewodów elektrycznych, wymiana oświetlenia i montaż ogrzewania.

2023 r. Z dotacji od Wojewódzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytków – konserwacja i restauracja kolejnych fresków na ścianie południowej  przedstawiających Wniebowstąpienie Pana Jezusa i poniżej Męczeństwo św. Sebastiana