Przekazanie Płaszcza Maryi z Guadalupe ks. Andrzejowi Kołodziejczykowi 03.07.2024