Żywy Różaniec

“Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.

Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca, tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną swoją tajemnicę, więc w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach, które są podawane co miesiąc przy „zmianie tajemnic”.

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W Wawrowie w każdą I sobotę miesiąca 

na mszy św. o godz. 9.00

W Czechowie w każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 10.30

W Wawrowie są cztery Róże Żywego Różańca prowadzone przez zelatorki:

 1. Róża pw. Zesłania Ducha Świętego – Elżbieta Waldon
 2. Róża pw, Nawiedzenia św. Elżbiety – Franciszka Graczyk
 3. Róża pw. Ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi – Jadwiga Filipiak
 4. Róża pw. Zwiastowania NMP – Jadwiga Stanisławska

W Czechowie jest jedna Róża pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której zelatorką jest Irena Furmańska.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w święto Zmartwychwstania Pańskiego,
 • w święto Bożego Narodzenia (25 grudnia),
 • w święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • w święto Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),
 • w święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia),
 • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • w rocznicę przyjęcia do Bractwa Żywego Różańca.