Kancelaria parafialna

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie

Wawrów 12A
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: biuro@parafiawawrow.pl
Tel.: 95 725 85 28

Nr konta bankowego parafii:
BANK SPÓŁDZIELCZY W SANTOKU
ul. Gralewska 6B, 66-431 Santok
nr konta 09 8367 0000 0400 2466 1410 0001
subkonto wyjazdowe  84 8367 0000 0400 2466 1410 0009

1% podatku
Stowarzyszenie “Bliżej Siebie” KRS 0000653958

Biuro parafialne:

Czynne w czwartek – godz. 19.00 – 19.30
Sprawy pilne można załatwiać na bieżąco.

Dokumenty, które należy przynieść do kancelarii w sprawie sakramentów:

SAKRAMENT CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był poza parafią,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania przez rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenia z ich parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że kandydat na chrzestnego spełnia warunki określone w Kodeksie  Prawa Kanonicznego, kan. 872-874, tj.:
  • ukończył 16 lat;
  • jest katolikiem;
  • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (tzn. nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji,  lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej)

Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze

Przypominam, iż jeśli ktoś uczęszcza na mszę świętą do innej parafii niż własna parafia, a później chce otrzymać zaświadczenie ze swojej parafii, by móc zostać ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, takiego zaświadczenia niestety nie otrzyma, gdyż w tym zaświadczeniu proboszcz ma podpisać, iż kandydat na chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jak stwierdzić praktyki, jeśli danej osoby nie widać w kościele parafialnym nieraz od dłuższego czasu lub wcale.

Proszę wówczas udawać się  po takie zaświadczenie do tej parafii, w której się praktykuje. Jeżeli ten fakt ma miejsce to proboszcz tamtej parafii zna daną osobę przynajmniej z widzenia w kościele i takie zaświadczenie zgodne z prawdą może wystawić.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 • świadectwo chrztu, jeśli chrzest był poza parafią,
 • w przypadku osób spoza parafii zgoda proboszcza parafii miejsca kanonicznego ich zamieszkania

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • świadectwo chrztu, jeśli chrzest był poza parafią

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • wymagane jest osobiste zgłoszenie się narzeczonych w kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowanym ślubem
 • aktualne metryki chrztu (wystawiona najwcześniej 3 miesiące przed datą ślubu)
 • dowody osobiste narzeczonych
 • ostatnie świadectwo katechizacji oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
 • w przypadku narzeczonych spoza parafii zgoda proboszcza parafii miejsca kanonicznego ich zamieszkania

POGRZEB KATOLICKI

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej).
 • w przypadku osób spoza parafii zgoda proboszcza parafii miejsca kanonicznego ich zamieszkania