Ministranci i szafarze

Zbiórki ministranckie odbywają się :

  • W Wawrowie w soboty o godz. 11.00
  • W Czechowie w środy o godz. 17.00

Do grona Służby liturgicznej należą Szafarze Nadzwyczajni Komunii Świętej, są to osoby wezwane do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych.

Zwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej w Kościele łacińskim są wszyscy duchowni – biskupi, prezbiterzy oraz diakoni.

Do zadań szafarza nadzwyczajnego należy:

  • pomoc w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi
  • pomoc w zanoszeniu Komunii św. chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej zachęca się, by troszczyli się o osoby obłożnie chore i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele.

W naszej parafii nadzwyczajnymi szafarzami są :

  • w Wawrowie – Michał Papke, Grzegorz Drozdowicz, Arkadiusz Chrostek, Zbigniew Haściło
  • w Czechowie – Wojciech Frączkiewicz-Sągajłło, Waldemar Krawiecki