33 dni rekolekcji o św. Józefie

Zapraszam na 33 dniowe e-rekolekcje ze św. Józefem, które zakończą się zawierzeniem jemu nas samych. Celem naszego zamyślenia jest odkrycie roli jaką Bóg wyznaczył temu świętemu w relacji do Jezusa i NMP oraz jego roli w historii Kościoła. Chcemy przybliżyć jego postać, aby poprzez głębsze rozumienie jego świętości stawać się jak on posłusznymi Bogu, zatopieni w tajemnicę Wcielenia, świadomymi świadkami Bożej miłości.

Zachęcam do codziennego

  • odsłuchania nauki
  • – odmówienia modlitwy do Ducha Świętego
  • zawierzenia się NMP
  • odmówienia Litanii do św. Józefa