Eucharystyczny Ruch Młodych

Młodzi członkowie grupy spotykają się wraz z animatorką panią Małgosią Plust
w soboty o godz. 15.00 w salce na plebanii w Wawrowie.

Czym jest Eucharystyczny Ruch Młodych?

Eucharystyczny Ruch Młodych jest międzynarodowym katolickim ruchem, który swoimi korzeniami sięga roku 1914. Na międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Lourdes stwierdzono potrzebę utworzenia dla dzieci organizacji o profilu eucharystycznym. Jezuita o. Bessier’s w roku 1916 zakłada dla dzieci Krucjatę Eucharystyczną jako organizację międzynarodową, będącą młodszą gałęzią Apostolstwa Modlitwy prowadzonego przez Księży Jezuitów.
Pierwsze oddziały powstały we Francji, a następnie Krucjata szybko rozszerzyła się na inne kraje. W roku 1921 papież Benedykt XV dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty.

Jak ERM powstał w Polsce?

W naszym kraju pierwsze koło tej organizacji dla dzieci i młodzieży powstało w Pniewach 1 stycznia 1925 r. Założyła je matka Urszula Ledóchowska. Krucjata stale rozwijała się tak, że w 1939 r. w Polsce osiąga liczbę około 200 tysięcy członków – niestety druga wojna światowa przerwała jej dalszy rozwój, a w powojennych czasach socjalizmu i komunizmu zakazano jej działalności.
W roku 1960 krucjata Eucharystyczna w Europie Zachodniej zaczyna pracować w nowym stylu i przybiera nazwę „Eucharystyczny Ruch Młodych”.
W Polsce ERM zaczyna działać ponownie w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego.

Jaki jest cel ERM-u?

Eucharystyczny Ruch Młodych gromadzi w parafiach dzieci i młodzież i wychowuje je na przyjaciół Chrystusa Króla ukrytego w Eucharystii. Młodzi wypełniając obowiązki członka ERM-u, podejmują pracę nad sobą, przekraczają swoje słabości, uczą się ofiarności, modlitwy oraz odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę.
W życiu duchowym każdego członka ERM-u ważną rolę odgrywa Modlitwa Codziennego Ofiarowania, która jest modlitwą woli. Ona zmienia cały dzień w modlitwę, w ćwiczenie wiary. Wszystko, co przeżywamy, czego doświadczamy i co wykonujemy w ciągu całego dnia zostaje połączone z Jezusem – z Nim i dla Niego. Dzięki Modlitwie Ofiarowania, Eucharystii, Sakramentowi Pojednania oraz wieczornemu Rachunkowi Sumienia wzrastamy w Duchu, łączymy się z ofiarą Jezusa – to wszystko jest realizacją naszej pięknej misji każdego dnia.

Jak przebiega formacja w ERM?

Formacja naszego Ruchu skoncentrowana jest wokół Jezusa Eucharystycznego. Dzieci uczą się być wiernymi poddanymi i naśladowcami Chrystusa-Króla. Zewnętrzną oznaką tej przynależności jest hasło powitalne: „Króluj nam Chryste!” i odzew: „Zawsze i wszędzie”, hymn „Króluj nam Chryste” odśpiewywany z okazji uroczystości ERM-u, jak również żółte chusty ściągnięte białymi obrączkami. Formacja obejmuje dzieci od I Komunii Świętej do końca gimnazjum. Lata pracy nad sobą w ERM-ie podzielone zostały na sześć etapów, każdy z nich trwa rok;

  1. Tropiciele Jezusa (Formacja wstępna)
  2. Uczniowie Jezusa
  3. Apostołowie Dzisiaj
  4. Poszukiwacze Prawdy
  5. Odkrywcy Skarbu
  6. Powołani i posłani

Jak często są spotkania członków ERM?

Budowanie wspólnoty jest ważnym czynnikiem ponieważ dzieci uczą się prawidłowych relacji, poświęcenia, ofiarności. Ważna jest także systematyczność – cotygodniowe spotkania uczą dzieci formowania swego charakteru i życia duchowego według idei ERM-u, dzieci poznają wartość osobistych rozmów z Jezusem ukrytym w Hostii, uczą się ofiarności na rzecz innych ludzi. Dwa spotkania w miesiącu mają charakter formacyjny, spotkania są prowadzone według konspektów, jedno spotkanie to Adoracja Najświętszego Sakramentu, jedno spotkanie koncentruje się wokół działalności apostolskiej. Oprócz regularnej formacji całorocznej Ruch nasz proponuje także ogólnopolskie spotkania dla ERM-itów. Odbywają się one raz w roku, naprzemiennie – jednego roku dla dzieci, a następnego dla młodzieży od szóstej klasy wzwyż.

Jakie są zasady Eucharystycznego Ruchu Młodych?

Wyróżnić można cztery podstawowe zasady ERM:

  • Żyj Mszą Świętą!
  • Czytaj Ewangelię!
  • Kochaj bliźnich!
  • Bądź Trzynastym Apostołem!

Jaka jest struktura Eucharystycznego Ruchu Młodych?

W Polsce, tak jak w innych krajach, odpowiedzialność za Eucharystyczny Ruch Młodych spoczywa na Moderatorze Krajowym, który koordynuje działania i współpracuje z Moderatorami Diecezjalnymi i poszczególnymi wspólnotami ERM w diecezjach.
Siostra Danuta Pusty jest osobą, która z Ramienia Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK koordynuje działaniami ruchu jako Moderatorka Krajowa. Zespół Sekretariatu Eucharystycznego Ruchu Młodych z siedzibą w Poznaniu organizuje m.in. rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży, Ogólnopolskie Dziecięce i Młodzieżowe Dni Wspólnoty Dni Skupienia, Wakacje z Duchowością, Krajowe Spotkania dla Animatorów, wydaje miesięcznik „Promień Eucharystii” dla dzieci z ERM.

Dlaczego warto posłać dzieci do Eucharystycznego Ruchu Młodych?

„Jeżeli rodzice chcą być dumni ze swoich dzieci, jeżeli chcą wiedzieć, że są pod dobrą opieką Pana Boga i że przejdą wszystkie burze z Jezusem w sercu to tylko do Eucharystycznego Ruchu Młodych przyprowadzić”.
(s. Danuta Pusty – Moderatorka Krajowe ERM – „Eucharystyczny Ruch Młodych wczoraj i dziś” – wywiad telewizyjny z ODW w Łodzi/czerwiec 2014r.

Kiedy i gdzie odbywają się spotkania ERM w naszej parafii?

Spotkania naszej wspólnoty ERM odbywają się w soboty o godz. 15.00 w Domu Parafialnym w Wawrowie. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach dzieci i młodzież pragnące włączyć się w szeregi Rycerzy Chrystusa Eucharystycznego.

Informacje bieżące Koła Parafialnego ERM w Wawrowie.

Nasza parafialna wspólnota ERM na czele z Animatorką – Małgorzatą Plust wyraża radość, że w roku Jubileuszu 100 rocznicy powstania Krucjaty Eucharystycznej i 90 rocznicy utworzenia Jej w Polsce, którą świętowaliśmy 1 stycznia 2015 r. gościć będziemy w naszej parafii s. Danutę Pusty – Moderatorkę Krajową Eucharystycznego Ruchu Młodych, która głosić będzie parafialne rekolekcje wielkopostne i rekolekcje szkolne dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy i życzymy darów Ducha świętego dla owocnych rekolekcji!