Rada Parafialna

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady powinien odzwierciedlać przekrój społeczny całej parafii, czyli powinien uwzględniać takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Optymalna liczba członków Rady sięga od 15 do 30 osób w zależności od specyfiki terenu i potrzeb parafii. Członkiem Rady można zostać w wyniku: wyborów powszechnych w parafii, nominacji dokonanej przez ks. proboszcza oraz z urzędu. Rada działa przez okres 3 lat i zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Dopuszcza się jednak możliwość przedłużenia kadencji Rady. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom. Z każdego zebrania powinien być sporządzony protokół, który zostaje odczytany na następnym posiedzeniu.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy we wspieraniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do wszystkich parafian, a szczególnie stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Działalność w Radzie wymaga od członków dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…
Członkami Duszpasterskiej Rady Parafialnej są:

 • ks. Andrzej Kołodziejczyk – przewodniczący
 • Irena Furmańska – sekretarz
 • Maria Bobrowska
 • Stanisław Dubicki
 • Marek Dzwończyk
 • Jadwiga Filipiak
 • Wojciech Frączkiewicz
 • Małgorzata Frączkiewicz-Sągajłło
 • Roman Głąb
 • Edward Głuchy
 • Renata Haściło
 • Zbigniew Haściło
 • Alina Jarzynka
 • Ryszard Krawiecki
 • Sylwia Kubiesa
 • Ewa Kwiecień
 • Karol Majer
 • Marzena Papke
 • Michał Papke
 • Małgorzata Plust
 • Krystyna Rajczyk
 • Janusz Ryń
 • Andrzej Stanisławski
 • Elżbieta Waldon
 • Grzegorz Wiśniewski
Od października 2020 roku zmienił się skład Rady:

WAWRÓW

 1. Marta Chrostek
 2. Renata Lorenc
 3. Andrzej Kopański
 4. Małgorzata Dubicka

CZECHÓW

 1. Małgorzata Dwuraźna
 2. Grzegorz Łotoczko
 3. Irena Furmańska
 4. Jakub Sągajłło – Frączkiewicz

Skład z urzędu

 1. Ks. Andrzej Kołodziejczyk
 2. Renata Haściło
 3. Grzegorz Drozdowicz
 4. Elżbieta Waldon
 5. Waldemar Krawiecki
 6. Grzegorz Wiśniewski
 7. Michał Papke
 8. Wojciech Frączkiewicz
 9. Arkadiusz Chrostek
 10. Zbigniew Haściło
 11. Małgorzata Plust
 12. Sylwia Kubiesa
 13. Marzena Papke
 14. Jadwiga Filipiak
 15. Krystian Wąchalski