Księża

Proboszczowie Parafii w Wawrowie

 

Ks. Lubański

 

ks. Andrzej Lubański  (22.11.1999 – 31.01.2004)

 

 

 

ks. Waldemar

 

ks. kan. Waldemar Sołtysiak  (01.02.2004 – 31.07.2006)

 

 

 

ks. Władysław Tasior (01.08.2006 – 31.07.2012)

 

 

 

 

SZURA3

 

ks. Stanisław Szura  (01.08.2012 – 31.07.2013)

 

 

 

 

 

   ks. kan. Andrzej Kołodziejczyk  (od 01.08.2013)