Przyjaciele Paradyża

Wspólnota Przyjaciół Paradyża została założona jeszcze przed erygowaniem parafii, kiedy to pieczę nad kościołem i wiernymi sprawowali ojcowie Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów z Gorzowa Wlkp.

Obecnie grupa liczy 5 osób.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy I czwartek miesiąca na mszy św. wieczornej.

Członkowie grupy uczestniczą w tym dniu w liturgii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Raz w roku organizowany jest wyjazd do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

Celem grupy jest modlitwa za ojca świętego, za kapłanów i zakonników, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także za zmarłych kapłanów.

 

MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, w których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości. Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej, aż do całkowitego zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem. Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia. Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasze Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi. Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy. Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłuchaj.

Amen