33 dni Rekolekcji z NMP

Rekolekcje na podstawie “Traktatu o prawdziwym nabożeństwie
do Najświętszej Maryi Panny”  świętego Ludwika Maria Grignion de Montfort

Rekolekcje przez 33 dni przeżywać będziemy w następujący sposób:

  • rano modlitwa do Ducha Świętego z prośbą o światło dla siebie i wszystkich podejmujących rekolekcje
  • w ciągu dnia odsłuchanie 10 min nauki, którą znajdziemy w zakładce Konferencje ks. Andrzeja/33 dni Rekolekcji
  • 10 minutowa medytacja związana z wysłuchaną nauką
  • wieczorem podsumowanie dnia i dobrze byłoby zapisać swoje przemyślenia, refleksje, postanowienia

Rekolekcje zakończymy zawierzeniem się Jezusowi przez ręce Maryi w dniu 3 maja 2020 r.
w Święto Matki Bożej Królowej Polski w czasie mszy odpustowej w Czechowie.

Nie będzie konferencji w niedziele i w całym Wielkim Tygodniu

Następna konferencja we wtorek 14 kwietnia.