Krystianowy codziennik „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.” 01.04.2018