Kategoria: Rozważania na dzień

Krystianowy codziennik „Czego spodziewam się po Chrystusie? ” 19.04.2017

Środa w Oktawie Wielkanocy PIERWSZE CZYTANIE                                                                                   Dz. 3, 1-10 Uzdrowienie chromego od urodzenia Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę...

Krystianowy codziennik „Spotkanie ” 18.04.2017

Wtorek w Oktawie Wielkanocy PIERWSZE CZYTANIE                                                                                 Dz. 2, 36-41 Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: „Niech cały dom Izraela wie z...

Krystianowy codziennik „Wybór pomiędzy relacjami” 17.04.2017

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy PIERWSZE CZYTANIE                                                                       Dz. 2, 14. 22-32 Czytanie z Dziejów Apostolskich.    W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym...

Krystianowy codziennik „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. ” 16.04.2017

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO MSZA W DZIEŃ PIERWSZE CZYTANIE                                                                   Dz. 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Czytanie z Dziejów Apostolskich.    Gdy Piotr przybył do domu...

Krystianowy codziennik „Świadomość… i … kontrola” 12.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                Iz 50, 4-9a Czytanie z Księgi proroka Izajasza.    Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące....

Krystianowy codziennik „Sługa Izrael ” 11.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                  Iz 49, 1-6 Czytanie z Księgi proroka Izajasza.    Posłuchajcie mnie, wyspy; ludy najdalsze, uważajcie: Pan mnie powołał już z łona mej matki, od...

Krystianowy codziennik „Powołanie ” 10.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                      Iz 42, 1-7 Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: „Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój,...