Kategoria: Rozważania na dzień

Krystianowy codziennik „TEST” 16.03.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                   Jr. 17, 5-10 Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan Bóg: „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje...

Krystianowy codziennik „Grzech i postawa człowieka” 14.03.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                            Iz. 1, 10. 16-20 Czytanie z Księgi proroka Izajasza.    Słuchajcie słowa Pana, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory: „Obmyjcie się,...

Krystianowy codziennik „Kontrast” 13.03.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                 Dn. 9, 4b-10 Czytanie z Księgi proroka Daniela. O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i...

Krystianowy codziennik „Droga w Górę…” 12.03.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                            Rdz. 12, 1–4a Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i...

Krystianowy codziennik „Wybranie…” 11.03.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                            Pwt. 26, 16-19 Świętość ludu Bożego Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: „Dziś twój Pan, Bóg, rozkazuje ci wykonać te prawa...

Krystianowy codziennik „Kierunek” 10.03.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                             Ez 18, 21-28 Bóg nie chce śmierci grzesznika Czytanie z Księgi proroka Ezechiela To mówi Pan Bóg: „Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które...