Kategoria: Aktualności

Zapytanie ofertowe CZECHÓW – PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ORAZ INNYCH ROBÓT W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W CZECHOWIE

Dokumenty postępowania można pobrać tutaj:     Polski Ład Czechów   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 12.06.2024r. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy...

Zapytanie ofertowe WAWRÓW – PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ORAZ INNYCH ROBÓT W KOŚCIELE PW. ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA W WAWROWIE

Dokumenty postępowania można pobrać tutaj: Polski Ład Wawrów . ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024 z dnia 12.06.2024r. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach na...