Zapytanie ofertowe CZECHÓW – PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH ORAZ INNYCH ROBÓT W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W CZECHOWIE