Wsparcie dla Afgańczyków w naszej parafii 12.09.2021 r