„STWORZYŁ ICH JAKO MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ” Z MYŚLĄ O DRODZE DIALOGU NA TEMAT KWESTII GENDER W EDUKACJI