Sprawozdanie ze spotkania członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 18.09.2015r