Sprawozdanie z pierwszego spotkania konsultacyjnego – Synod 21-23.11.2021 r