Pilne ogłoszenie – msza niedzielna o 13.30 ODWOŁANA