Pielgrzymka do Częstochowy, Łagiewnik i Wadowic 19-21 sierpnia 2016r.