Krystianowy codziennik „Wezwanie do … ” 02.07.2017