Krystianowy codziennik „ Tchnienie, z którego zrodzi się życie!” 20.05.2018