Kilka zdjęć z remontu wieży w Kościele czechowskim w ramach projektu Zabytki Dolnej Warty realizowanego przez Kurę Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej