Pielgrzymka do Częstochowy, Łagiewnik, Wadowic, Grodowca…