Zawierzenie Miłości Miłosiernej po 33-dniowych rekolekcjach