Peregrynacja obrazu św. Józefa Kaliskiego – piątek 26 kwietnia