Żywy Różaniec

“Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego “Ojcze nasz” 10 “Zdrowaś Maryjo” i jednego “Chwała Ojcu”.

Każda “Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z osób odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca, tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy “zmianie tajemnic”. Poszczególni członkowie “Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną swoją tajemnicę, więc w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach, które są podawane co miesiąc przy „zmianie tajemnic”.

ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA
W Wawrowie w każdą I niedzielę miesiąca w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu

od godz. 8.30
W Czechowie w każdą I niedzielę miesiąca w ramach adoracji Najświętszego Sakramentu

od godz. 10.00

W Wawrowie są cztery Róże Żywego Różańca prowadzone przez zelatorki:

 1. Róża pw. Zesłania Ducha Świętego – Elżbieta Waldon
 2. Róża pw, Nawiedzenia św. Elżbiety – Franciszka Graczyk
 3. Róża pw. Ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi – Jadwiga Filipiak
 4. Róża pw. Zwiastowania NMP – Jadwiga Stanisławska

W Czechowie jest jedna Róża pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której zelatorką jest Teresa Szczerbicka.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (…)

Członkowie Żywego Różańca mogą uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w święto Zmartwychwstania Pańskiego,
 • w święto Bożego Narodzenia (25 grudnia),
 • w święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • w święto Wniebowzięcia Matki Bożej (15 sierpnia),
 • w święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia),
 • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • w rocznicę przyjęcia do Bractwa Żywego Różańca.

Intencje Żywego Różańca na 2018r.

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty
Intencja ogólna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec
Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień
Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień
Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik
Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.