Słowo biskupów do wiernych “Wrażliwość i odpowiedzialność”