Aktualności parafialne

Krystianowy codziennik „Świadomość… i … kontrola” 12.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                Iz 50, 4-9a Czytanie z Księgi proroka Izajasza.    Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące....

Krystianowy codziennik „Sługa Izrael ” 11.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                  Iz 49, 1-6 Czytanie z Księgi proroka Izajasza.    Posłuchajcie mnie, wyspy; ludy najdalsze, uważajcie: Pan mnie powołał już z łona mej matki, od...

Niedziela Palmowa 09.04.2017

Niedziela Palmowa dostarczyła nam wielu przeżyć. Po pierwsze mogliśmy przejść procesją z palmami dookoła kościoła, a na przedzie szedł ksiądz proboszcz prowadząc prawdziwego osła. Po drugie podziwialiśmy...

Krystianowy codziennik „Powołanie ” 10.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                      Iz 42, 1-7 Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata Czytanie z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: „Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój,...

Krystianowy codziennik „PROROCTWO!” 08.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                               Ez. 37, 21-28 Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: „Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze...

Krystianowy codziennik „Ponieważ czas jeszcze nie nadszedł …” 07.04.2017

PIERWSZE CZYTANIE                                                                                 Jr. 20, 10-13 Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego...